High Resolution Multibeam Inspectie

Pilot inspectie voor betere besluitvorming Waterschappen

Deep heeft in samenwerking met Inspectation een High Resolution Multibeam Inspectie (HRMI) uitgevoerd in een nabezinktank van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Oijen, Waterschap Aa en Maas.

Hier is een pilot uitgevoerd om te kijken of 3D visualisatie kan leiden tot een betere besluitvorming bij het droogleggen van deze bassins. Het uitvoeren van onderhoud op bassins bij de RWZI plants van de waterschappen kan alleen plaats vinden wanneer het bassin drooggezet wordt. De resultaten van de pilot kan de assetmanager en/of beheerder gebruiken om op het juiste moment een droogzetting te laten plaatsvinden.