ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK MET GEMINI

 

In de afgelopen periode heeft Deep in samenwerking met Periplus Archeomare ruim 2000 hectare IJsselmeerbodem voor archeologische doeleinden in kaart gebracht. Met side scan sonar zijn enkele honderden objecten in kaart gebracht, waaronder vijf mogelijk historische scheepswrakken. Met magnetometer zijn tientallen afgedekte en opgevulde geulen gekarteerd.

 

Gemini data voorbeeld

Voorbeeld van magnetische geul lineaties in het IJsselmeer

 

Deze geulen vormen onderdeel van het begraven prehistorische landschap in het IJsselmeergebied. Tot ongeveer 3000 voor Christus bestond het huidige IJsselmeer uit een uitgestrekt dekzand- en veengebied, waar mensen en dieren leefden. Dit weten we dankzij de vondsten van resten van de Swifterbantcultuur op de voormalige zuiderzeebodem in Oostelijk Flevoland. Deep en Periplus Archeomare hebben nu een innovatieve methodiek ontwikkeld om dit begraven prehistorisch landschap onder de waterbodem snel en effectief in kaart te brengen.

Categorie
Inshore
Tags
archaeological, Deep, Gemini, magnetometers, periplus, sidescan sonar, sub bottom profiler, survey, survey vessel