De Globe in Oosterschelde

 

In Nederland ligt een groot aantal scheepswrakken nog op de bodem van de Noord- en Waddenzee en het IJsselmeer. Veelal zijn de wrakken geidentificeerd en opgenomen in de database ‘Archis’ van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Het komt voor dat een bepaald wrak interessant wordt bevonden. Zo werd er door Rijkswaterstaat in 1989 een sidescan opname gemaakt van een, toen nog onbekend, wrak in de Oosterschelde.

 

Identificatie van het wrak

Wrakduikstichting de Roompot (WDSR) heeft in 2009 en 2010 samen met enkele stichtingen en werkgroepen onderzoek gedaan naar het wrak voor de Roompot Marina haven. Intensief duik- en archief onderzoek heeft geresulteerd in identificatie van het wrak. Het betreft een Groninger kustvaarder, genaamd de Globe, in 1937 gebouwd door de gebroerders Sanders N.V., te Delfzijl.  In de tweede wereldoorlog werd de Globe omgebouwd door de Duitsers als “Schwere Artillerietrager” de SAT12. In 1944 is de SAT12 in de vaart gekomen.

 

 

SAT12

Op 1 september 1939 telde de Nederlandse kustvaardersvloot 536 motor kustvaartuigen. Van deze 536 coasters vertrokken er rond de 196 richting Engeland, waardoor nog 340 achterbleven in Nederland. De Duitse bezetters besefte al vroeg dat deze schepen in marine verband potentie hadden en heeft 14 kleinere coasters verbouwd tot “Schwere Artillerietrager”, waar de Globe er één van was. Op 4 augustus 1944 vlogen 4 Typhoons de Oosterschelde in en namen de SAT12 met succes onder vuur, hierbij is het schip in brand gevlogen en gezonken.

 

Inmeten van de Globe

Het wrak ligt nu op zijn kiel op de bodem van de Oosterschelde. Gezien het normale effect van de Nederlandse wateren is het in goede conditie en daardoor goed te herkennen als schip. Voor gekwalificeerde duikers is het daardoor een mooi schip om op te duiken. De Duikstichting heeft Deep benaderd met de vraag het wrak gedetailleerd in te meten, zodat gekeken kan worden hoe een wrak zich na verloop van tijd ontwikkelt. De stichting wil ook verder onderzoek doen naar de inslag van een raket en de gevolgen daarvan.

In samenwerking met Periplus Archeomare, gespecialiseerd in archeologisch onderzoek, heeft Deep de meting uitgevoerd op de Oosterschelde. De Globe is in november ingemeten met survey vaartuig de Gemini. Met behulp van een High Resolution Multibeam echolood is een gedetailleerde opname gemaakt van het wrak.

Categorie
Ports & Coasts