Explosieven opsporen langs de Markermeerdijken

 

In het Markermeer bevinden zich de Markermeerdijken, circa 50 kilometer dijken tussen Hoorn en Amsterdam die 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen het water moeten beschermen. De Alliantie Markermeerdijken versterkt 33 kilometer van deze dijken. Uitgangspunt voor de uitvoering van de dijkversterking is het aanvoeren van zoveel mogelijk materiaal via het water. Hiervoor worden vaargeulen en loswallen aangelegd. Voordat deze aangelegd worden, controleert de Alliantie deze gebieden op niet gesprongen explosieven (NGE’s).

 

Tweede Wereldoorlog

Ruim 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog worden bij werkzaamheden op het water nog steeds NGE’s gevonden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer gebruikt als dropzone, om munitie veilig af te werpen. Munitie werd afgeworpen omdat het met de bommen aan boord niet mogelijk was om veilig te landen. Uit onderzoek is gebleken dat er mogelijk vliegtuigbommen (ook wel afwerpmunitie) op of in de bodem van het Markermeer aanwezig kunnen zijn.

 

Niet gesprongen explosieven onderzoek

De Alliantie Markermeerdijken heeft daarom Deep gevraagd te assisteren bij een NGE onderzoek aan de Noord-Hollandse Markermeerkust. Het onderzoeksgebied omvat 8 vaargeulen en loswallen. Voor het uitvoeren van NGE onderzoeken kan Deep op maat gemaakte oplossingen bieden, waardoor het mogelijk is de metingen aan te passen om zo de verscheidenheid aan NGE’s in verschillende omgevingen te detecteren. Met behulp van magnetometers zijn de 9 vaargeulen en loswallen in kaart gebracht

 

Towed Vehicle

Deep heeft in eigen huis een “Towed Vehicle” meetplatform ontwikkeld. Dit meetplatform kan meerdere magnetische sensoren herbergen om zo per vaargang een zo breed mogelijk deel van de bodem in te meten. Het platform werd voor het onderzoek bij de Markermeerdijken uitgerust met 6 x Cesium “totaal veld” magnetometers, met een onderlinge afstand van 1,5 meter tussen de individuele magnetometers. De totale scanbreedte bedraagt hierdoor 9 meter.

 

  

 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder de WSCS-OCE regelgeving met betrekking tot het opsporen van NGE’s. Hiervoor heeft Boskalis Nederland N.V. gecertificeerd personeel op het project geplaatst waar dit vereist werd.

 

Magnetische Anomalieën

Tijdens het detectiewerk in de vaargeulen en loswallen zijn er een aantal magnetische anomalieën in de data gevonden. Een voorbeeld van een magnetische opname is in de onderstaande afbeelding te zien, met daarop magnetische verstoringen. De noordpool is blauw gekleurd, de zuidpool magenta gekleurd. De magnetische verstoringen worden veroorzaakt door ferrohoudende objecten.

 

Voorbeeld opname waar magnetische anomalieën zichtbaar zijn.