Oeverinspectie Nedereindse Plas door Deep from Deep BV on Vimeo.

 

Oeverinspectie Nedereindse Plas

 

De Nedereindse Plas in de provincie Utrecht bestaat uit twee plassen: de Westplas en de Oostplas en zijn ontstaan door zandwinning. Beide plassen zijn in de periode 1963 tot 1988 gedeeltelijk gedempt met bouw- en sloopafval. Dit dempingsmateriaal staat in rechtstreeks contact met het oppervlaktewater. De Westplas is door de gemeente gesaneerd en momenteel wordt voor de Oostplas een saneringsplan gemaakt. De gemeente Utrecht heeft Deep BV gevraagd een oeverinspectie in beide plassen uit te voeren.

 

Inspectie met ROV

Deze oeverinspectie heeft plaats gevonden met behulp van duikers en een Remotely Operated underwater Vehicle (ROV). Voor deze oeverinspectie is een Sub-Atlantic Mojave ROV ingezet. Deze observation ROV is uitermate geschikt voor het inspecteren van diverse constructies. Voor deze inspectie werd de ROV uitgerust met pan en tilt kleuren camera. Hiermee kunnen hoge kwaliteit videobeelden worden vastgelegd. Ter ondersteuning is deze ROV ook voorzien van LED verlichting.

 

Duikteam voor videobeelden

Voor het inspecteren van een deel van de oevers in de Nedereindse Plassen heeft Deep een duikteam ingezet. De duikhelm is uitgerust met een video camera waarmee hoge kwaliteit videobeelden worden vastgelegd. De duiker kan communiceren met de duikleider, hierdoor kan gericht verslag worden gedaan van de situatie onder water. Om ten alle tijden de positie van de duiker te kunnen koppelen aan de videobeelden, heeft Deep survey vaartuig ‘Nadir’ ingezet. Deze is gemobiliseerd met boven- en onderwater positionering boven de ROV/duiker.