Inshore Archieven - Deep Hydrografie en Geofysica

[:nl]Deep sluit een strategische samenwerking af met initiatiefnemer van ‘s werelds eerste zelf varende boot, Amsterdams big data bedrijf Xomnia. Deep is een ingenieursbureau gevestigd in Amsterdam, dat wereldwijd opereert. Deep is gespecialiseerd in het in kaart brengen van waterbodem door gebruik te maken van...

[:nl]Deep heeft in samenwerking met Inspectation een High Resolution Multibeam Inspectie (HRMI) uitgevoerd in een nabezinktank van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Oijen, Waterschap Aa en Maas. Hier is een pilot uitgevoerd om te kijken of 3D visualisatie kan leiden tot een betere besluitvorming bij het droogleggen van...