High Resolution Multibeam Inspectie voor Waterschappen
High Resolution Multibeam Inspectie

[:nl]Pilot inspectie voor betere besluitvorming Waterschappen[:en]Pilot inspection for better decision making Waterschappen [:]

[:nl]Deep heeft in samenwerking met Inspectation een High Resolution Multibeam Inspectie (HRMI) uitgevoerd in een nabezinktank van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Oijen, Waterschap Aa en Maas.

Hier is een pilot uitgevoerd om te kijken of 3D visualisatie kan leiden tot een betere besluitvorming bij het droogleggen van deze bassins. Het uitvoeren van onderhoud op bassins bij de RWZI plants van de waterschappen kan alleen plaats vinden wanneer het bassin drooggezet wordt. De resultaten van de pilot kan de assetmanager en/of beheerder gebruiken om op het juiste moment een droogzetting te laten plaatsvinden.

[:en]Deep BV has carried out a High Resolution Multibeam Inspection (HRMI) in conjunction with Inspectation in a drainagetank of the sewage treatment plant (RWZI) Oijen, Waterschap Aa en Maas.

A pilot inspection is conducted to see if 3D visualization can lead to better decision making when draining these basins. The maintenance of basins at the RWZI plants of the Waterschappen can only take place when the basin is being dried. The asset manager and/or administrator can use the results of the pilot inspection to allow a dry set-up at the right time.

[:]