Deep BV op de Waterbouwdag: Bouwen in Stijgend Water

[:nl]WATERBOUWDAG: BOUWEN IN STIJGEND WATER[:]

[:nl]WATERBOUWDAG: BOUWEN IN STIJGEND WATER[:]

[:nl]Waterbouwdag

 

 

 

 

 

Dit jaar zal Deep aanwezig zijn op de Waterbouwdag op donderdag 23 november in de Doelen in Rotterdam. Centraal tijdens de Waterbouwdag staat het onderwerp klimaatverandering, wat niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven. Een belangrijke vraag is hoe de zeespiegelstijging zich ontwikkelt en wat dit betekent voor de waterbouw.

Zeespiegelstijging

Door satelliet metingen van waterstanden is aangetoond dat op veel plekken in de wereld een versnelling te zien is van het tempo van de zeespiegelstijging. De gemiddelde stijging bedraagt cira 3 – 3,5 mm per jaar, over de laatste 20 jaar gemeten. Er zijn echter regionale verschillen, met uitschieters naar beide kanten. In de metingen van de zeespiegel voor de Nederlandse kust is tot op heden nog geen duidelijke versnelling gedetecteerd. Hoewel het niet aan de waterbouwers is om de klimaatscenario’s voor de toekomst te bepalen, is het wel zaak op de hoogte te blijven van wat er speelt en te anticiperen op risico’s en scenario’s.

Stuw Grave

Tijdens de Waterbouwdag wordt er stil gestaan bij de betekenis van klimaatverandering voor de harde waterbouwkundige infrastructuur zoals sluizen, stuwen en dijkversterkingen. Ook wordt er ingegaan op actuele gebeurtenissen, zoals de ‘lessons learned’ uit de situatie rondom stuw Grave. Op donderdag 29 december 2016 werd de stuw in de Maas bij Grave door een aanvaring beschadigd. Deze aanvaring zorgde voor het weglopen van water uit het gedeelte van de Maas tussen Grave en Sambeek. Hierdoor ontstond een stremming voor de scheepvaart. Deep heeft na de aanvaring met survey boot Jenny een multibeam meting uitgevoerd om de schade aan de stuw in kaart te brengen.

Deep op de Waterbouwdag

Op 23 november staat Deep op standnummer 13 in de Willem Burger Hal. Graag vertellen we meer over onze survey services en diensten voor de waterbouwkundige infrastructuur. Nog niet aangemeld voor de Waterbouwdag? Registreren kan via deze link: https://www.aanmelder.nl/96353[:]