PRINS HENDRIKDIJK OP TEXEL KRIJGT VERSTERKING

 

De Prins Hendrikdijk op Texel, het dijkgedeelte tussen het NIOZ en Oudeschild, voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk wordt daarom op een unieke manier met zand versterkt. Begin oktober heeft Jan de Nul NV van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de opdracht gekregen om een veiligheidsdijk langs de bestaande dijk aan te brengen. Deep werd gevraagd om vóór, tijdens en na de werkzaamheden zogenaamde T0, Tx en MJO-I metingen uit te voeren. Tevens verzorgt Deep de NGE (onderzoek naar niet gesprongen explosieven) metingen voor dit project.

 

Locatie Prins Hendrikzanddijk

 

Natuurlijke versterking

De versterking van de Prins Hendrikzanddijk is het gevolg van een waterkeringscontrole in 2006, waarbij alle dijken aan de Waddenzeekant van Texel zijn afgekeurd”, vertelt Jan Fordeyn, Technisch Manager bij Jan de Nul NV.

 

Als versterking komt vóór de huidige Prins Hendrikdijk een gevarieerd zandig gebied met dynamisch karakter, passend bij het Waddengebied. Deze ‘natuurlijke’ manier van versterken zorgt ervoor dat de waterkering op de vereiste sterkte wordt gebracht en er geen landbouwgrond of gebouwen verloren gaan. Hierdoor ontstaat 200 hectare aan nieuwe natuur in het Waddengebied.

 

Op dit moment worden deze dijken verhoogd en verzwaard, wat aanvankelijk ook de bedoeling was voor de Prins Hendrikdijk, totdat de gemeente en diverse belangenorganisaties op Texel de bewoners van Texel kwamen met het idee voor de zandige variant.

 

Aanleggen Prins Hendrik Zanddijk, afbeelding: Jan de Nul

 

Zandwingebieden

Het zand dat voor de aanleg wordt gebruikt, wordt op twee gebieden in de Noordzee gewonnen. In het gebied ter hoogte van Den Helder worden korrels gewonnen waarmee het grootste gedeelte van de dijk gerealiseerd wordt. Voor de buitenste laag – die wordt blootgesteld aan golven en stroming – wordt gebruik gemaakt van een grovere korrel. Bij deze zandwinzones voert Deep de T0-metingen en een NGE (niet gesprongen explosieven) survey uit.

 

Overzichtskaart van één van de zandwingebieden, nabij Texel.

 

Om op vlakdekkende wijze waterdieptes te meten en de bodem in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van een R2Sonic Multibeam systeem. De ondiepe gedeeltes worden met een singlebeam systeem ingemeten. Aansluitend wordt het zeebed onderzocht op magnetische anomalieen. Dit wordt gerealiseerd met multi-magnetische sensoren op een Remotely Operated Towed Vehicle (ROTV). De multi-array magnetometer set-up bestaat uit 6 x geometrics G882 cesium vapour marine magnetometers. Tevens zullen er hoge resolutie sidescan sonar opnames worden gemaakt. De detectie is ingericht op detectie van 20 kg ferro massa tot een diepte van 2 meter in het zeebed en een detectie van 50 kg ferro massa tot een diepte van 4 meter in het zeebed.

 

Onderzoeksvaartuig “DEEP VOLANS” uitgerust met 6 X Magnetometers op een ROTV

 

Realisatie Prins Hendrik Zanddijk

De sleephopperzuiger Bartolomeu Dias zal in de tweede helft van 2018 het zand aanbrengen, daarna start Jan de Nul met het landschappelijk inrichten van de omgeving. Tijdens de realisatie van de Prins Hendrikz Zanddijk voert Deep zeven Tx metingen uit, bestaande uit een multibeam survey van het zandwingebied ondersteund door een UAV survey van het projectgebied. De UAV survey wordt uitgevoerd door Terra Drone Europe, waarbij gebruik wordt gemaakt van een onbemand vliegtuig om een hoogtemodel te maken.

 

Zandsuppletie Prins Hendrikdijk, afbeelding Jan de Nul

 

Hoogtemodel gemaakt door Terra Drone Europe op een dijk bij Wolferen

 

In oktober 2019 moet de Prins Hendrikz Zanddijk worden opgeleverd. Meer informatie over het project is hier te vinden. Volg het project ook op Instagram.

 

Toekomstige Prins Hendrikzanddijk, afbeelding Jan de Nul

Categorie
Ports & Coasts
Tags
ROTV, UXO surveys