PRINS HENDRIKDIJK OP TEXEL KRIJGT VERSTERKING

De Prins Hendrikdijk op Texel, het dijkgedeelte tussen het NIOZ en Oudeschild, voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk wordt daarom op een unieke manier met zand versterkt. Begin oktober heeft Jan de Nul NV de opdracht gekregen om een veiligheidsdijk langs de bestaande dijk aan te brengen. Deep werd gevraagd om vóór, tijdens en na de werkzaamheden zogenaamde T0, Tx en MJO-I metingen uit te voeren. Tevens verzorgt Deep de NGE (onderzoek naar niet gesprongen explosieven) metingen voor dit project.

Locatieoverzicht Prins Hendrikzanddijk

Locatieoverzicht Prins Hendrikzanddijk

Natuurlijke versterking

De versterking van de Prins Hendrikzanddijk is het gevolg van een waterkeringscontrole in 2006, waarbij alle dijken aan de Waddenzeekant van Texel zijn afgekeurd“, vertelt Jan Fordeyn, Tehnisch Manager bij Jan de Nul NV.

Als versterking komt vóór de huidige Prins Hendrikdijk een gevarieerd zandig gebied met dynamisch karakter, passend bij het Waddengebied. Deze ‘natuurlijke’ manier van versterken zorgt ervoor dat de waterkering op de vereiste sterkte wordt gebracht en er geen landbouwgrond of gebouwen verloren gaan. Hierdoor ontstaat 200 hectare aan nieuwe natuur in het Waddengebied.

Op dit moment worden deze dijken verhoogd en verzwaard, wat aanvankelijk ook de bedoeling was voor de Prins Hendrikdijk, todat de bewoners van Texel kwamen met het idee voor de zandige variant.” – aldus Fordeyn.