Deep levert sonarapparatuur voor eerste zelf varende boot

[:nl]Deep levert sonarapparatuur voor eerste zelf varende boot [:en]Deep provides sonar equipment for first autonomous vessel [:]

[:nl]

Deep sluit een strategische samenwerking af met initiatiefnemer van ‘s werelds eerste zelf varende boot, Amsterdams big data bedrijf Xomnia.

Deep is een ingenieursbureau gevestigd in Amsterdam, dat wereldwijd opereert. Deep is gespecialiseerd in het in kaart brengen van waterbodem door gebruik te maken van geofysica en oceanographie technieken. Op de eerste zelf varende boot heeft Deep een geavanceerd 3D sonar systeem geïnstalleerd. Hiermee sluit Deep een strategische samenwerking af met Amsterdams Big Data bedrijf Xomnia, de initiatiefnemer en ontwikkelaar van de eerste zelf varende boot.

De onderwaterwereld van Amsterdam

Vanaf de zelf varende boot worden er door middel van sonarapparatuur opnames van de onderwaterwereld gemaakt. ‘Sonar is een techniek die gebruikmaakt van geluid onder water om de waterbodem meetkundig vast te leggen én om bijvoorbeeld voorwerpen op deze bodem te kunnen detecteren’ zegt Jurgen Beerens van Deep.

Side Scan Sonar Amsterdamse grachten

Een typisch Amsterdams Onderwatertafereel: brugpijler met fietsen en een gezonken bootje

De opnamen worden door de Big Data experts van Xomnia geanalyseerd. ‘Ik ben heel benieuwd hoe de onderwaterwereld van Amsterdam er uit ziet. Hoe mooi dat we via deze weg objecten op de bodem van de grachten kunnen classificeren. De boot staat in teken van innovatie, we hopen dat de uitkomsten van de analyse waarde toevoegt aan de stad Amsterdam’, zegt Pieter Boon partner van Xomnia.

Zelf varende boot

Het doel is om ‘s werelds eerst zelf varende boot op basis van artificial intelligence (deep learning) te ontwikkelen met minimale hardware. Xomnia wil de focus verplaatsen van geavanceerde hardware naar een algoritmische benadering. Dit om de kosten van zelfrijdende voertuigen te verlagen.

 [:en]

Deep concludes a strategic cooperation with the initiator of the world’s first autonomous vessel, the Big Data company Xomnia from Amsterdam.

Deep is a worldwide operating survey company with its headquarters in Amsterdam, Netherlands. The company is specialised in mapping the seabed by means of geophysical and hydrographic (oceanographic) measurement techniques. Deep has installed a sophisticated 3D sonar system on the first autonomous vessel. Herewith the strategic collaboration between the Amsterdam based big data company Xomnia, initiator and developer of this first autonomous vessel, and Deep was concluded.

The underwater world of Amsterdam

From the autonomous vessel, images of this underwater world are recorded with the help of sonar equipment. ‘Sonar is a measurement technique that uses sound propagation under the surface of the water to measure the seabed and to, for example, detect object lying on the ground’, explains Jurgen Beerens from Deep.

Side Scan Sonar Amsterdamse grachten

A typical Amsterdam underwater scene: a bridge pillar with bikes and sunken little boat

The images are analysed by the Big Data experts from Xomnia. ‘I am very interested in how the underwater world of Amsterdam looks like. It is really exciting to be able to classify objects lying on the ground of the canals in this way. The vessel is characterised by innovation, and we hope that the results of our analysis will add value to the city of Amsterdam’, says Pieter Boon, partner of Xomnia.

Autonomous vessel

Our aim is to develop the world’s first autonomous vessel on the basis of artificial intelligence (deep learning) with a minimum amount of hardware. Xomnia wants to shift the focus from sophisticated hardware towards an algorithmic approach in order to reduce the cost of autonomous vehicles.[:]