Emissieloze hydrografische & geofysische metingenDeep Green

Duurzaamheid
Deep Green

Deep is pionier in emissieloze oplossingen met het Deep Green concept. Onze Deep Green vloot ondersteunt aannemers, waterschappen, gemeenten en andere partijen bij bouw- of onderhoudsprojecten door de impact op het milieu te minimaliseren.

Door het aanbieden van emissieloze hydrografische & geofysische metingen helpen we onze klanten effectief de impact van CO2 op hun (bouw)projecten te verminderen. Deze aanpak levert een positieve bijdrage aan de EMVI en duurzaamheidscriteria bij aanbestedingen. Samen dragen we bij aan natuur-, klimaat- en gezondheidsdoelstellingen.

Waarom Deep Green?

Wij geloven dat duurzaamheid niet slechts een modewoord is, maar een verantwoordelijkheid die we serieus nemen. Elke dag werken we aan het minimaliseren van onze milieu-impact en het bieden van duurzame oplossingen aan onze klanten.

Wij streven naar het leveren van net-zero hydrografische data voor projecten op het gebied van duurzame energie, waterveiligheid, kustbescherming en bouwprojecten. Het is onze missie om in 2030 volledig emissieloos te werken.

Aannemers, ingenieursbureau's, waterschappen, provincies en gemeenten streven ernaar om de projecten duurzamer uit te voeren met minder impact op de directe omgeving. Onze Deep Green vloot met de Green Purple en onze USV's en drones, stelt ons in staat betrouwbare, nauwkeurige en emissievrije metingen uit te voeren. We focussen hierbij in eerste instantie op binnenwateren, havens en stedelijke gebieden in Nederland.

Voor Deep Green hebben we niet alleen geïnvesteerd in een speciale vloot van schepen, maar ook ons wagenpark is vervangen door elektrische auto's, zoals de ID Buzz en Kia SUV om de Green Purple te kunnen trekken. Alle Deep Green projecten zijn daardoor volledig emissieloos.

Elektrisch

Green Purple

De Green Purple is door Deep ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring met metingen in steden, binnenwateren, havens en bouwprojecten.

Onze uitgangspunten: volledig elektrisch varen, een minimale duur van 12 uur, binnenruimte voor ons survey team en een geringe doorvaarthoogte om onder bruggen te kunnen varen. Dit heeft een uniek elektrisch meetvaartuig opgeleverd, perfect voor werkzaamheden in havens, kanalen, stedelijke gebieden, kade- en sluisinspecties en andere binnenwateren.

De Green Purple wordt per trailer met een van onze speciaal hiervoor bestemde elektrische auto's vervoerd. Hierdoor zijn we uitermate flexibel en binnen afzienbare tijd op locatie.

100%

Elektrisch, en speciaal ontworpen voor specialistisch hydrografische en geofysiche metingen.

Emissieloos

Geluidsloos en emissieloos meten in steden, havens, op binnenwateren en bouwprojecten.

12 uur

Tot twaalf uur lang hydrografische metingen zonder te laden.

Elektrisch

Deep Lotus

De Deep Lotus USV (uncrewed surface vessel) is ontworpen voor nauwkeurige mulitbeam opnamen. De USV is zowel vanaf de wal als vanuit onze Control Room in Amsterdam bestuurbaar. Dit onbemande meetvaartuig is door zijn compacte afmetingen zeer geschikt om meetwerkzaamheden uit te voeren in ondiepe en moeilijk toegankelijke gebieden of locaties, zoals bouwkuipen en verontreinigd water. De Deep Lotus kan bovendien op plekken varen waar conventioneel gemotoriseerde vaartuigen niet toegestaan zijn, zoals in binnensteden of natuurgebieden. 

Flexibel

De Deep Lotus vaart waar andere vaartuigen niet inzetbaar zijn en kan met een kraan in een bouwkuip te water worden gelaten.

100%

Elektrisch, en speciaal ontworpen voor hydrografische metingen.

Emissieloos

Geluidsloos en emissieloos meten in stedelijk gebied, sluizen, havens en bouwprojecten.

Hybride

Deep Narwhal

Hoewel de Deep Narwhal officieel geen onderdeel is van het Deep Green concept, is de Narwhal te waardevol om niet te vermelden in onze ambitie naar emissieloze metingen. Met de inzet van HVO100 brandstof en elektrische aandrijving kunnen we van binnenwater tot de kust hydrografische en geofysische metingen uitvoeren, terwijl we de impact van CO2 en geluid minimaliseren.

Denk hierbij aan: snelle transits en elektrische metingen op projectlocatie, door de grotere afmeting geschikt voor meerdere meettechnieken (MBES/SSS/SBP/MAG), inzetbaarbaar op de grotere rivieren, de waddenzee en voor de kust.

Hybride

Deze hybride oplossing verhoogt de inzetbaarheid van binnenwater- tot kust- en waddenzeeprojecten.

4 uur

Tot vier uur lang emissieloos meetwerkzaamheden uitvoeren.

Minimalisatie van emissies

Het is niet voor alle projecten mogelijk of veilig om volledig elektrisch te varen. Door de combinatie van hybride en bio-brandstoffen minimaliseren wij onze uitstoot en beperken we geluidsoverlast.

Geinteresseerd in onze Deep Green aanpak?

Neem hier contact met ons op
4 open positions

BECOME A DEEPER

Deep does things the way Deep does. Independence and authenticity is what makes us distinctive. We don't shy away from creating new, tailored solutions if standard methods fail to provide the answer. Want to join? Check the job page for new vacancies.

Copyright 2024, All Rights Reserved